Die Buiteposte – Dan Sleigh

R420.00

Toestand: Goed. Stofomslag is met DC-Fix bedek. Skrywer se van is op skutblad in pen geskryf en daar is ‘n handtekening op die titelblad wat moontlik die skrywer s’n kan wees, maar dit lyk nie soos hy gewoonlik sy naam teken nie.
Formaat: Hardeband met stofomslag
Bladsye: 755
Uitgegee: 1993 Eerste uitgawe (HAUM)
ISBN: 9780798633123

1 in stock

Description

Die Buiteposte – Dan Sleigh

‘n Verversingstasie is in 1652 in Tafelbaai aangelê om skepe te bedien op die roete tussen Europa en Oos-Indië. Dié diens is deur ‘n netwerk van bemande buiteposte aan die Kaapse kus en op die nabvgelet eilande moontlik gemaak.

Die Buiteposte is deur wyle professor D J Kotzê van Stellenbosch beskryf as “die grootste navorsingspoging in die Suid-Afrikaanse geskiedskrywing”. Die skrywer het oor ‘n tydsverloop wat 143 jaar dek, die wêreld van die magtige VOC herskep: ‘n 17de tot 18de eeuse seevarende handelsmaatskappy met tientalle Oosterse kantore, duisende skepe en tienduisende werknemers, teen ‘n agtergrond wat gestrek het oor drie kontinente, twee oseane en ‘n duisend eilande waar honderd-duisende inboorlinge die pro-dusente vari die Kompanjie se handelsware was.

Die ekonomiese strukrure en produksiestelsels wat die skeepsdiens moontlik gemaak ên wag gestaan het oor die vestiging van Westerse kultuur aan die Kaap, word in dié geskiedenis ontleed en beskryf. Die verhaal van die 57 buiteposte vertel van die verdringing van inboorlinge – jagters en herders – die vestiging van blankes, die ontstaan van dorpe, die bitter erfenis van slal,vemy en die mense wat drie eeue gelede op die buiteposte gewoon het – die stamvaders van die huidige geslag.

Vir 143 jaar het die posvolk Jan Kompanjie se vlae vertoon, sy grense bewaak, groente gekweek, vee geruil, hout gekap, skepe bedien, en transport gery. Daar word vertel van ons vroegste sendelinge, skilders, soldate, seerowers, homoseksuele en staatsgevangenes, en hoe dit gekom het dat die bloed van Eva, die Goringhaicona, in die are van die families De Vries en Saayman vloei. Dit is die verhaal van ons volk se ontstaan.

die buiteposte

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Die Buiteposte – Dan Sleigh”