Afrikaners in Angola 1928 – 1975 – Nicol Stassen

R220.00

Toestand: Baie goed. Ou plakkergom op boonste hoek van omslag.
Formaat: Hardeband met stofomslag
Bladsye: 665
Uitgegee: 2009 (Protea)
ISBN: 9781869193409

1 in stock

SKU: TB089 Categories: , Tags: ,

Description

Na ongekende lyding en ‘n swerftog van sewe jaar deur die onherbergsame droë dele van Suider-Afrika het die Dorslandtrekkers hulle in 1881 in Angola gevestig. Mettertyd het die aanvanklike goeie verhoudinge met die Portugese owerheid versleg en ongeveer 2000 Angola-Boere is in 1928 na Suidwes-Afrika gerepatrieer.

Die gemeenskap van ongeveer 400 Afrikaners wat na 1928 in Angola agtergebly het, is aan die vergetelheid en verwaarlosing oor-gelaat en is later as ‘n “lewende fossiel” en slagoffers van hulle eie behoudendheid bestempel. Sommige het nog ‘n lewe uit gemengde boerdery, transportry en jag probeer maak, dekades nadat hierdie lewenswyse elders uitgesterf het.

Vanaf 1958 is die meerderheid van die ongeveer 600 Afrikaners in Angola na Suidwes-Afrika en Suid-Afrika gerepatrieer, terwyl slegs enkeles in Angola agtergebly het. Hierdie groepie Afrikaners het hul Afrikanerskap daar onder moeilike omstandighede gehandhaaf. Met die uitbreek van die burgeroorlog in 1975 in Angola het die laaste Afri-kaners uit Angola gevlug en het die verbintenis van die Angola-Boere met Angola na byna ‘n eeu tot ‘n einde gekom.

Hulle interessante en kleurryke lewe word beskryf en die sogenaamde “trekgees” word as ‘n moontlike rede vir hulle swerftogte ondersoek.